Regulamin korzystania z kart w ramach programu FitSport obowiązujący do dnia 31.08.2016

Regulamin korzystania z kart w ramach programu FitSport obowiązujący od dnia 1.09.2016