Wyszukaj obiekt
zaawansowana  

O firmie

VanityStyle Sp. z o. o. specjalizuje się w nowatorskich i motywujących pracowników rozwiązaniach w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych, będących dla każdego pracodawcy doskonałym narzędziem do budowania więzi, zadowolenia swoich pracowników, oraz dbałości o nich. 
Taki pozafinansowy system wynagradzania przekłada się na wieloletni wzajemny dialog pomiędzy firmami a ich pracownikami, osiągniecie formy, sprawności oraz satysfakcji ze współpracy z firmą. Dzięki niemu firmy mogą tworzyć własny, pozytywny wizerunek jako pracodawcy. 
Dodatkowo, nasze rozwiązania są łatwe do wdrożenia pod względem administracyjnym i organizacyjnym, ponieważ minimalizują nakłady pracy oraz ilość przetwarzanych dokumentów – w przeciwieństwie do innych dotychczas, tradycyjnie stosowanych świadczeń na rzecz pracowników jak np.: paczki okolicznościowe, bony, czy ograniczony do jednej lokalizacji fitness, basen lub inne nagrody rzeczowe. 
Nasze programy zawierają szeroki wachlarz świadczeń pracowniczych „skrojony na miarę” potrzeb firm i ich pracowników. Rozpatrujemy indywidualnie wszystkie pomysły i potrzeby pracodawców działających na rzecz swoich pracowników, umożliwiając im współpracę przy tworzeniu opcji „pakietu dla siebie”. 
Każda firma dąży do sukcesu, w osiąganiu tego sukcesu najważniejszą rolę odgrywają jej pracownicy. Pokaż im, że Ci na nich zależy, a zyskasz lojalnych i oddanych pracowników.