Zasady korzystania z karty FitSport

Usługi rekreacyjno-sportowe, które oferuje program FitSport, dostępne są po okazaniu karty przez Użytkownika na recepcji/kasie w danym obiekcie sportowym.
Karta: 
  • Karta jest imienna (zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz nazwę firmy).
  • Kartą FitSport może się posługiwać wyłącznie jej użytkownik (karty nie można przekazać innej osobie).
Dokument tożsamości: 
  • Podczas wizyty w placówce sportowej użytkownik karty FitSport zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem, bądź identyfikatora firmowego wraz z kartą FitSport.
Potwierdzenie wizyty: 
  • Podczas wizyty użytkownik będzie poproszony o podpisanie listy, na której zostanie odnotowana jego wizyta.
  • Rejestracja wizyty odbywa się tylko i wyłącznie poprzez system terminali znajdujących się w placówkach partnerskich.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w danym obiekcie sportowym, z którego usług zamierza korzystać i zapoznania się z grafikiem zajęć obiektu oraz wcześniejszym zapisaniem się na zajęcia, jeżeli regulamin i grafik obiektu tego wymagają.
Dalsze informacje są zawarte w regulaminie szczegółowym.