FAQ - często zadawane pytania

Jak rozliczać nasz program sportowy? Czy karnety na basen mogą być finansowane z ZFŚS? Jak wygląda kwestia podatków od osób fizycznych w przypadku finansowania zakupu karnetów na basen dla pracowników?

Wydatek na zakup karnetów na basen może być finansowany z ZFŚS pod warunkiem, że taka możliwość zawarta została w regulaminie, określającym zasady korzystania z tego funduszu w danej firmie. Z przepisów wynika, że finansowanie tych wydatków przez pracodawcę z ZFŚS, powoduje obowiązek pracodawcy uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika od wartości przekazanego karnetu. Wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń, otrzymywanych przez pracownika pod warunkiem, że nie będą one w roku podatkowym przekraczały kwoty 380 zł. Natomiast w przypadku, gdy pracodawca finansuje świadczenie rzeczowe z innych źródeł niż ZFŚS, zwolnienie od podatku nie ma zastosowania.
Źródło:
Art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Czy, jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mogę wykupić sobie kartę FitSport i ewentualnie dopisać kogoś (np. dziewczynę)?

Oferta kart FitSport skierowana jest do firm, a podstawowym warunkiem nawiązania współpracy jest zgłoszenie do Programu minimum 5 pracowników, pozostających w związku prawnym z pracodawcą z tytułu wykonywanej pracy.

Czy można zawiesić współpracę na okres wakacyjny?

Nie można zawiesić współpracy na okres wakacji. Istnieje natomiast możliwość rozwiązania umowy, a następnie powrót do Programu po tym okresie. Takie rozwiązanie spowoduje jednak zmianę warunków umowy. Każdy klient, powracający do Programu po wakacjach, jest traktowany jako nowy – tzn. wszelkie wcześniej wynegocjowane warunki nie są wówczas uwzględniane.

Wypowiedzenie umowy współpracy

Wysyłanie wypowiedzenia bez uprzedniej informacji ma miejsce w sytuacji, gdzie ustalone wcześniej warunki nie są przestrzegane przez klienta. Odbywa się co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W tym czasie klient ma czas na renegocjację warunków umowy. W przypadku, gdy negocjacje kończą się pomyślnie dla obu stron, zawierana jest nowa umowa z zachowaniem ciągłości okresu rozliczeniowego. W innym przypadku, Vanity Style ma możliwość zakończenia współpracy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Czy można zgłosić pracownika po terminie?

Nie ma takiej możliwości. Klient - zgodnie z umową – zobowiązany jest do przesłania aktualnej, poprawnie wypełnionej listy osób zgłaszanych do Programu najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem się kolejnego okresu rozliczeniowego.

Czy przesyłane karty są już aktywne? Kiedy można zacząć używać karty?

Karty przesyłane do Klienta są kartami aktywnymi i gotowymi do rozdystrybuowania i użytkowania.

Czy można zgłosić osoby towarzyszące do Programu?

Pracownicy mogą zgłosić do Programu osoby towarzyszące (np. mąż, żona, partner, partnerka), a także dzieci. Pracownik może zgłosić do programu jedynie swoje dzieci.

Czy osoba towarzysząca może pozostać w Programie w przypadku, gdy pracownik rezygnuje z karty FitSport?

Nie, wraz z rezygnacją pracownika osoby Towarzyszące oraz dzieci tracą możliwość uczestnictwa w Programie.

Czy mogę uzyskać duplikat, jeśli utracę kartę?

Tak. W takim przypadku prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracodawcy lub osobie, która koordynuje współpracę z naszą spółką ze strony Państwa firmy. Po otrzymaniu takiej informacji, nasz Dział Obsługi Klienta przygotuje i dostarczy duplikat. Duplikat jest płatny a koszt to 30 zł brutto.

Czy mogę zatrzymać kartę, jeśli chcę kiedyś wrócić do Programu?

Karta FitSport w przypadku wystąpienia z programu traci ważność i zostaje trwale zablokowana. Przystępując w przyszłości do programu użytkownik otrzymuje nową kartę.

Czy można skorzystać z zajęć częściej niż jeden raz dziennie?

Karta ograniczona jest miesięcznym limitem wizyt. Możliwe jest korzystanie z usług partnerów częściej niż jeden raz dziennie, ale na różnych obiektach sportowych (każde wejście w innym obiekcie). Szczegóły korzystania z danego obiektu znajdziesz w:  https://www.kartafitsport.pl/obiekty

Jak korzystać z kart FitSport?

Dzięki karcie FitSport możemy bezpłatnie korzystać z oferty ponad 600 obiektów sportowych na terenie całej Polski. Przed wizytą w wybranym obiekcie radzimy zapoznać się z indywidualną ofertą przedstawioną przez partnera na www.kartafitsport.pl/lokalizacje.
Znajduje się tam plik do pobrania z pełną ofertą Programu.

Jak przebiega proces rejestracji w klubie?

Bardzo prosto. Użytkownik rejestrując się w klubie przedstawia kartę FitSport, dokument tożsamości oraz składa podpis na liście.

Co oznacza jeśli w obiekcie przy rejestracji otrzymuję informacje: „limit został przekroczony”?

Karta FitSport jest ograniczona do 8 wizyt miesięcznie. W takim przypadku oznacza to, że użytkownik wykorzystał swój limit. Karta zostanie ponownie uzupełniona w pierwszym dniu następnego miesiąca. Do tego dnia nie ma możliwości korzystania z oferty.

Czy niewykorzystane wizyty przechodzą na następny miesiąc?

Niewykorzystane wizyty na karcie w danym Okresie Rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny. Począwszy od każdego pierwszego dnia miesiąca limit jest przywracany do ośmiu.